Disclaimer

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Huizingh Advocaten van toepassing. Deze website dient ter verschaffing van algemene informatieve. Informatie verstrekt via deze website is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op via deze website verstrekte informatie zonder juridisch advies in te winnen over hun specifieke situatie. Huizingh Advocaten is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van deze website (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de website of van informatie die zonder toestemming op de website is geplaatst.