Advocaten voor ondernemers

Huizingh Advocaten richt zich op ondernemingsrechtelijke en commerciële juridische dienstverlening. Wij adviseren en procederen over uiteenlopende kwesties op specifiek ondernemingsgerelateerde rechtsgebieden. Helder, analytisch en oplossingsgericht.

Onze klanten zijn vooral ondernemers, maar wij treden ook op voor overheden en non-profit organisaties. In voorkomende gevallen staan wij  particulieren bij in zakelijke geschillen. Wij maken geschillen transparant en beheersbaar.

Rechtsgebieden

Specialisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor kwaliteit. Daarom houdt Huizingh Advocaten zich uitsluitend bezig met zaken die betrekking hebben op de volgende rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht

Het vennootschaps- en ondernemingsrecht vormen het fundament voor de inrichting van en samenwerking tussen ondernemingen. Wij adviseren over de (concern)structuur van uw bedrijf en bieden juridische begeleiding bij conflicten binnen rechtspersonen. Daarnaast adviseren wij over bedrijfsovernames door aandelenverkoop, juridische fusie of splitsing of door overdracht van activa- en passiva. Wij begeleiden desgewenst het volledige overnameproces vanaf de eerste onderhandelingen tot de contractsluiting. Wij bieden procesbegeleiding in en buiten rechte bij ondernemingsrechtelijke geschillen over onder meer bestuurdersaansprakelijkheid en vertegenwoordiging.

Vastgoed- en bouwrecht

Wij hebben ruime kennis van en ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden en de bijbehorende contractvorming in het kader van vastgoedontwikkeling en bieden daarnaast (bouwrechtelijke) juridische dienstverlening aan spelers in de vastgoedbranche zoals projectontwikkelaars, aannemers, architecten en financiers betrokken bij vastgoed en vastgoedprojecten. Onze exptertise ziet op de civielrechtelijke aspecten van vastgoedontwikkeling en bouw, voor de publiekrechtelijke aspecten daarvan werken wij nauw samen met ervaren omgevingsrechtspecialisten.

Aansprakelijkheidsrecht

Huizingh Advocaten adviseert en procedeert waar nodig over aansprakelijkheidskwesties, zoals aansprakelijkheid uit commerciële contracten of onrechtmatige daad. Onze expertise strekt zich tevens uit tot verzekeringsrechtelijke vraagstukken betreffende aansprakelijkheid.

Contractenrecht

Ondernemen is risico lopen. Wij beperken risico's voor ondernemers door het opstellen van heldere contracten en algemene voorwaarden en door advisering over de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit voor uw onderneming relevante wetgeving en rechtspraak.

Over ons

Huizingh Advocaten is in 2006 opgericht met als doel en ambitie uitsluitend hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden aan cliënten in het midden- en grootbedrijf op basis van langdurige relaties. Het kantoor heeft zich vanuit een ondernemingsrechtelijke achtergrond meer en meer toegelegd op advisering over aan vastgoed gerelateerde civielrechtelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord. Met een gespecialiseerd team denken wij mee met het management, deskundig, strategisch en oplossingsgericht.

Ons uitgangspunt is dat juridische geschillen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en dat oplossingen in overleg en met oog voor de relatie uiteindelijk meer opleveren. Maar soms is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. In die gevallen procederen wij. Intelligent, daadkrachtig en to the point.

Publicaties